Tư vấn Quản trị

Dịch vụ tư vấn quản lý của chúng tôi tập trung vào việc tìm kiếm và khai thác các cơ hội kinh doanhthông qua nhóm các giải pháp cho các vấn đề mà Quý doanh nghiệp đang đối mặt.Qua đó, Khách hàng của chúng tôi có thể thích ứng với thay đổi và dẫn dắt thị trường.

Các lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi bao gồm:
 
·   Lãnh đạo và quản lý
·   Nhu cầu phát triển tổ chức
·   Kế hoạch Kinh doanh
·   Tổ chức quản lý thay đổi - Tái cơ cấu
·   Quản lý Chiến lược và Triển khai chiến lược  
·   Quản lý dự án
 
Chúng tôi làm việc với các tổ chức trên tất cả các lĩnh vực.Với đam mê đối mặt với thách thức và tạo giá trị khác biệt cho Khách hàng, SEA sẽ xây dựng hệ thống các giải pháp thực tế nhằm pháp huy tốt nhất ợi thế cạnh tranh của Quý doanh nghiệp. 
 
Quy trình tư vấn của chúng tôi bao gồm các bước sau:
 
·   Thu thập và phân tích các dữ liệu có liên quan;
·   Chuẩn bị báo cáo và kế hoạch hành động;
·   Thực hiện kế hoạch;
·   Đánh giá mức độ thành công của dự án.
Call us now 0903 351 462

“People are the common denominator of progress. No improvement is possible with unimproved people”

John Kenneth Galbraith