Phát triển Nguồn nhân lực

Thông qua các phương pháp đào tạo sáng tạo và các phương pháp tiếp cận hiệu quả, Công ty Tư vấn Quản lý SEA sẽ gắn kết các giải pháp đào tạo với mục tiêu học tập và phát triển của Quý doanh nghiệp, nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động, mang lại thành công cho tổ chức.

Phong cách Đào tạo – Huấn luyện

Thực tế
Chúng tôi tập trung vào việc thực tế hoá những kiến thức cốt lõi. Cách tiếp cận này cũng góp phần nâng cao sự tự tin cho học viên.
Nguồn lực thích hợp
Bao gồm các bài tập về mô hình quản lý, sử dụng của video, bài tập tình huống, tự phân tích đánh giá và sử dụng các công nghệ tiên tiến khác.
Thực hành & Nghiên cứu
Các khoá học sẽ là chuỗi các bài tập tình huống sinh động giúp các học viên nâng cao khả năng vận dụng thực hành.
Nhóm nhỏ
Kích thước Nhóm được giới hạn tối đa là 25, cho phép tương tác hiệu quả giữa các học viên và với chuyên gia huấn luyện.
Tối đa hoá tương tác
Thông qua việc chia nhóm ngẫu nhiên và luân phiên thay đổi, các học viên sẽ nâng cao xác suất tiếp xúc và học hỏi lẫn nhau
Tự phân tích & Nhận thức
Chúng tôi giúp học viên hiểu điểm mạnh hiện tại và các vấn đề cá nhân giúp việc học tập đạt hiệu quả tối ưu.
Thách thức & Kích thích
Chúng tôi tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh – an toàn để hoàn thiện kỹ năng tư duy sáng tạo, đối mặt thách thức và nâng cao sự tự tin của học viên.
Kế hoạch hành động
Chúng tôi sát cánh với những người tham gia xây dựng kế hoạch để hỗ trợ họ áp dụng những gì đã học tại nơi làm việc.

 

Thiết kế các chương trình học tập và phát triển theo yêu cầu - Chúng tôi sẽ cùng bạn hoạch định chương trình Đào tạo phù hợp với yêu cầu học tập và phát triển, phát huy tốt nhất năng lực của nhân viên của từng tổ chức.

Call us now 0903 351 462

“People are the common denominator of progress. No improvement is possible with unimproved people”

John Kenneth Galbraith