Tin tức / Tin công ty

Enterprise Ireland ASEAN Buyers Visit

2nd to 6th October, 2011 -  Sự kiện này được tổ chức bởi Doanh nghiệp Ireland và họ tổ chức những người kinh doanh từ khu vực ASEAN. Các đại diện doanh nghiệp này bao gồm các doanh nhân từ Việt Nam bao gồm Brian O'Reilly từ Công ty tư vấn quản lý SEA. Brian đã tổ chức cuộc họp với một số cơ sở giáo dục quan tâm đến phát triển các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Đoàn cũng đã đến thăm Aras Uachtaráin nơi ở chính thức của Tổng thống Ireland. Các đại biểu đã được giới thiệu với Tổng thống McAleese.