Tin tức

Enterprise Ireland ASEAN Buyers Visit

Sự kiện này được tổ chức bởi Doanh nghiệp Ireland và họ tổ chức những người kinh doanh từ khu vực ASEAN. Các đại diện doanh nghiệp này bao gồm các doanh nhân từ Việt Nam bao gồm Brian O\'Reilly từ Công ty tư vấn quản lý SEA. » Tìm hiểu thêm

Kiến thức là sức mạnh

Brian lời khuyên học sinh không bỏ qua những kiến thức thu được ở trường bởi vì cách này hay cách khác, nó sẽ trở thành hữu ích cho sự nghiệp tương lai của chúng ta. » Tìm hiểu thêm