Tin tức / Tin công ty

Enterprise Ireland ASEAN Buyers Visit

Sự kiện này được tổ chức bởi Doanh nghiệp Ireland và họ tổ chức những người kinh doanh từ khu vực ASEAN. Các đại diện doanh nghiệp này bao gồm các doanh nhân từ Việt Nam bao gồm Brian O\'Reilly từ Công ty tư vấn quản lý SEA. » Tìm hiểu thêm