Các đối tác tiêu biểu

Cranfield School of Management

Chúng tôi đã tổ chức Cranfield School of Management, ở thành phố Hồ Chí Minh, trên một số dịp. Chúng tôi cũng tổ chức tham quan học tập tại Việt Nam. Điều này bao gồm thăm trang web sắp xếp và trình bày từ các chuyên gia ngành công nghiệp.

Client Testimonials

  • Graham HeardTư vấn Phát triển Quốc tế (MBA)
    Cranfield Đại học Trường Quản lý của Vương quốc Anh là 1 nhà lãnh đạo thế giới trong giáo dục quản lý và nghiên cứu và, như là một phần của trường được đánh giá cao, xếp hạng các chương trình MBA, học sinh có một phần mỗi năm trong 1 tour du lịch kinh doanh nghiên cứu quốc tế Kinh nghiệm để khám phá thêm về 1 nền văn hóa và kinh doanhmôi trường mà họ không quen thuộc.

    Các tour du lịch nghiên cứu Việt Nam đã là một trong các tùy chọn mở cho các sinh viên cho một số năm. Phổ biến và thành công tuyệt vời của nó là bằng chứng để công việc tuyệt vời được thực hiện mỗi năm bởi Brian O'Reilly tổ chức các chương trình kích thích và đa dạng của những lần ghé thăm công ty, các bài giảng và thảo luận về sự phát triển của Việt Nam, cũng như trong giám sát việc chuẩn bị tỉ mỉ và lập kế hoạch cần thiết cho chuyến thăm một bởi một nhóm đòi hỏi các nhà quản lý quốc tế. Những hiểu biết của ông, kinh nghiệm của mình trong nước, địa chỉ liên lạc của mình và độ tin cậy của ông đã làm cho anh ta một đối tác lý tưởng cho chúng tôi.