Giới thiệu / Về Brian O'Reilly

Một người đam mê giảng dạy và giáo dục, phát triển tiềm năng cá nhân.

Ông Brian O'Reilly đã có thâm niêm quản lý các chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và cải cách doanh nghiệp quốc doanh.

Năm 2003, ông triển khai và điều hành Chương trình Quản trị Kinh doanh quốc tế đầu tiên tại Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam và gần đây ông đã đưa ra chương trình Quản trị Kinh doanh quốc tế thứ ba của mình tại Việt Nam. Kinh nghiệm của ông bao gồm quản lý thay đổi chiến lược, Tái cấu trúc quy trình kinh doanh, quản lý dự án, lập kế hoạch kinh doanh, phát triển và cung cấp mô-đun đào tạo và hội thảo chuyên đề. 
 
Với mười lăm năm kinh nghiệm trong xây dựng dân dụng, quản lý dự án trong thiết kế đường bộ (đô thị và nông thôn), quản lý và giám sát các chương trình bảo trì đường bộ đô thị, Ông O’Reilly là một chuyên viên huấn luyện uy tín tại Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam.
 
Trước khi đến Việt Nam, ông O’Reilly đã sống và làm việc tại Úc và Ireland.Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành kỹ thuật dân dụng.

Ông là một thành viên tích cực của cộng đồng doanh nghiệp địa phương: Phó Chủ tịch Auscham (Phòng Thương mại Úc - Việt Nam), Chủ tịch của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), quản lý công tác Giáo dục và Đào tạo và trong dự án chuyển tiếp VBF.

Ngoài ra, ông O’Reilly luôn tích cực tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Ireland khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APIBF) đồng thời giữ vai trò là thư ký danh dự Hội đồng quản trị của EuroCham (Phòng Thương mại châu Âu - Việt Nam).

Liên hệ với Brian

Gửi đi